نتایج یازدهمین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان در سال ۹۸
جمعه  4 مرداد  ماه١۳۹۸- باشگاه سوارکاری پاردایس
مطابق تقویم ورزشی هیات سوارکاری استان اصفهان یازدهمین  مسابقه پرش با اسب این هیات در روز جمعه 4 مرداد ماه به میزبانی باشگاه سوارکاری پاردایس  در 5 رده C1 بزرگسالان، C  نونهالان، C نوجوانان، C  جوانان و مبتدی برگزار گردید.
نتایج زیر حاصل تلاش سوارکاران باشگاه پارادايس در این مسابقه می باشد.
ردهC1  بزرگسالان:  مقام دوم: مهرداد امین با اسب آنتون اچ از باشگاه  پارادایس
رده C نوجوانان: - مقام دوم: غزل مسدد با اسب داگلاس از باشگاه پارادایس
- مقام سوم: محمد امین سجادی با اسب رافائلو از باشگاه پارادایس
رده C جوانان:
- مقام سوم: نریمان زمانی با اسب واریانت از باشگاه پارادایس
رده مبتدی:
- سید علی نژاد موسوی با اسب بولوی از باشگاه پارادایس
- پارسا همدانی با اسب آتیلا از باشگاه پارادایس