هیات سوارکاری استان اصفهان
یازدهمین مسابقه پرش با اسب
                
جمعه ۴ مرداد ماه ۱۳۹۸ 
باشگاه سوارکاری پارادایس

1-رده مبتدی
2-رده Cنونهالان(A2)
3-رده Cنوجوانان(A2)
4-رده Cجوانان(A2)
5-رده C1بزرگسالان(120-125)
   (دو بخشی مخصوص)

بازدید مسیر رده مبتدی 18:00
ورود اولین سوارکار 18:30

*مهلت ثبت نام حداکثر تا ساعت 12 ظهر پنجشنبه 98/05/03 فقط از طریق سایت هیات سوارکاری استان اصفهان و بعد از آن در محل مسابقه بصورت 1/5 برابر انجام میگردد.