اطــلاعیــه کمیته مبارزه با دوپینگ فدراسیون سوارکاری


 
 

متن خبر :


اطــلاعیــه کمیته مبارزه با دوپینگ فدراسیون سوارکاری

بدینوسیله به اطلاعکلیه مالکین، سوارکاران و مربیان فعال در زمینه اسبدوانی می رساند بر اساس آخرین تغییرات مندرج در قوانین 2019 فدراسیون جهانی اسبدوانی (IFHA)حداکثر میزان مجاز عنصر کبالت، 025/0  میکروگرم در هر میلی لیتر خون و 1/0 میکروگرم در هر میلی لیتر ادرار تعیین شده است، لذا کمیته مبارزه با دوپینگ فدراسیون سوارکاری در راستای هدف برگزاری مسابقات در محیطی پاک و عاری از هرگونه مواد نیروزا و داروهای ممنوعه، همانند گذشته با استفاده از آخرین فنآوری های موجود آزمایشگاهی نسبت به تعیین دقیق این عنصر در نمونه های جمع آوری شده اقدام خواهد نمود.

بر این اساس لازم است تمامی فعالان در این زمینه نسبت به استفاده از داروها و مکمل های حاوی این عنصر دقت لازم را بعمل آورده و کمیته مبارزه با دوپینگ را در هرچه سالمتر برگزار شدن مسابقات اسبدوانی یاری نمایند.

در انتها نظر دوستاران برگزاری مسابقات بدون دوپینگ را به برخی موارد در این رابطه جلب می نماییم:
  • ویتامین B12  حاوی عنصر کبالت است، مصرف همزمان مکمل های حاوی کبالت و ویتامین  B12 خطر بالا رفتن این ماده در خون و ادرار و مثبت شدن تست دوپینگ را چندین برابر خواهد کرد.
     
  • یک رژیم غذایی معمولی که برای آماده سازی اسبان مسابقه تهیه می شود، حاوی مقادیر کافی کبالت و ویتامین B12  است، پس نیازی به استفاده بیشتر وجود ندارد.
  • تاکنون کمبود کبالت در اسب گزارش نشده و در عین حال هیچ بیماری در اسب وجود ندارد که نیاز به درمان با کبالت در آن توصیه شده باشد.
  • مکمل های تزریقی کبالت دارای هیچ گونه ارزش و مزیت تغذیه­ای نیستند زیرا اتصال کبالت به مولکول ویتامین B12 در روده اسب اتفاق می افتد و این امر بدان معناست که اسب کبالت را بدون استفاده دفع خواهد نمود.
امن ترین استراتژی، انتخاب مکمل با مقدار کبالت اندک است، به این منظور برچسب مکمل های غذایی را که مصرف می کنید، حتماً بدقت مطالعه کنید.