افتخارآفرینی آقای علیرضا محکم کار در کسب مقام چهارم رده 130بزرگسالان مسابقات پرش جام استاد نشاطی را به جامعه بزرگ سوارکاری اصفهان و اعضای محترم باشگاه سوارکاری پارادایس تبریک میگوییم
نتایج روز اول مسابقات پرش با اسب جام استاد نشاطی
روز اول مسابقات پرش با اسب جام استاد اسماعیل نشاطی، سه شنبه 3 تیر، در باشگاه سوارکاری آزمون برگزار گردید که نتایج آن به شرح زیر می باشد:رده C نونهالان (دوبخشی):

مقام اول: وینا حبیبی ایران حبیبی زمان 18.33

مقام دوم: مهرداد عامری کارپه ژرف کار جم زمان 18.99

مقام سوم: آریا آهنی بادپا آزمون زمان 19.40

مقام چهارم: فرنام عمیقی آنیکو نزاجا زمان 19.77

مقام پنجم: مهرداد عامری آتلت ژرف کار جم زمان 20.24

مقام ششم: محمدحسین ژاله وانته ژاله زمان 20.45

مقام هفتم: فرنام عمیقی کازابلانکا نزاجا زمان 21.49رده C نوجوانان (دوبخشی):

مقام اول: محمدحسین محمدی زاگرس کوهک زمان 22.24

مقام دوم: محمدحسین محمدی کوین کوهک زمان 22.98

مقام سوم: سعید کلانتری تنت آزمون زمان 23.48

مقام چهارم: ایمان کریمی فر ورا آزمون زمان 23.98

مقام پنجم: دینا حبیبی برسین بن حبیبی زمان 25.66

مقام ششم: سعید کلانتری تورنادو آزمون زمان 26.68

مقام هفتم: غزل قدیری گری اسپارک ابرش زمان 28.03

مقام هشتم: هانیه مهدی زاده کوئیکی آزمون زمان 28.68

مقام نهم: فرزاد رنجی ژنیور رنجی زمان 29.68رده C جوانان (دوبخشی):

مقام اول: حسین رضایی آرتین آزمون زمان 22.51

مقام دوم: حسین رضایی آراتی آزمون زمان 23.72

مقام سوم: امیررضا صف شکن واکی کی حبیبی زمان 26.03

مقام چهارم: آریانا روان بخش لرد آو د رینگ سازندگان زمان 29.37

مقام پنجم: آریانا روان بخش سوگود سازندگان زمان 32.51رده C بزرگسالان (دوبخشی):

مقام اول: مجید شریفی وارنیک آزمون زمان 28.49

مقام دوم: علیرضا خوشدل گودتایم کوهک زمان 28.91

مقام سوم: فرامرز باب الحوائجی کوئیک نیک آریاسب زمان 28.98

مقام چهارم: علی محکم کار کردو پارادایس زمان 29.17

مقام پنجم: مسعود برجیان زاسازاسا آزمون زمان 29.22

مقام ششم: علیرضا خوشدل اوتایر کوهک زمان 29.65

مقام هفتم: مجتبی مکاری نژاد سی آر جوی زد امام خمینی زمان 29.89

مقام هشتم: سینا جوشقانی ویرانده آریاسب زمان 30.85

مقام نهم: داوود پوررضایی کمیت آزمون زمان 31.57

مقام دهم: مجید شریفی یوتو آزمون زمان 31.61

مقام یازدهم: حسام شالچیان یوونیا فرمان آرا زمان 31.71

مقام دوازدهم: علیرضا بختیاری کوجک ابن سینا زمان 31.91

مقام سیزدهم: رامین شهابی کلدپلی آزمون زمان 32.11

مقام چهاردهم: ملیکا غروی زاکینتوس آزمون زمان 32.53

مقام پانزدهم: محمود پورحیدری بای آزمون زمان 32.88

مقام شانزدهم: مسعود مکاری نژاد زاندوریا ابرش زمان
33.82
Photo: ‎افتخارآفرینی آقای علیرضا محکم کار در کسب مقام چهارم رده 130بزرگسالان مسابقات پرش جام استاد نشاطی را به جامعه بزرگ سوارکاری اصفهان و اعضای محترم باشگاه سوارکاری پارادایس تبریک میگوییم‎