هیات سوارکاری استان اصفهان
هیات سوارکاری شهرستان آران و بیدگل به مناسبت روز دندانپزشک برگزار میکنند.

اولین مسابقه پرش سال جدید
باشگاه سوارکاری شبدیز
جمعه ۲۳ فروردین ۹۸

۱-رده اسب یا سوار مبتدی
۲-رده E
۳-رده D1بزرگسالان(A2)
۴-رده Dبزرگسالان(یکدور با باراژ)
۵-رده Cبزرگسالان(دو راندی)

بازدید مسیر مشترک مبتدی،E ساعت 10
ورود اولین سوارکار 10:30

*انجام ثبت نام و هرگونه هماهنگی تنها از طریق تماس تلفنی با آقای یگانه با شماره همراه 09131615123 انجام میگردد.

*آخرین مهلت ثبت نام تا ساعت  12:00 ظهر چهارشنبه 98/1/21 میباشد.

*استقرار اسبهای میهمان تنها با هماهنگی قبلی امکان پذیر است.

*در رده C بزرگسالان امتیازات سوارکاران شرکت کننده در رنکینگ استان اصفهان محاسبه میگردد.

*جوایز مسابقات(ریال):
*رده 115:
مقام اول4,000,000 
مقام دوم3,000,000
مقام دوم2,000,000
مقام چهارم1,500,000
*رده 120:
مقام اول8,000,000
مقام دوم6,000,000
مقام سوم5,000,000
مقام چهارم3,000,000
*رده 130:
مقام اول15,000,000
مقام دوم12,000,000
مقام سوم10,000,000
مقام چهارم8,000,000