نتایج اولین مسابقه ورزشی اسب اصیل هیات سوارکاری استان اصفهان در سال 97
پنجشنبه 25 بهمن ماه 1397-باشگاه سوارکاری اصفهان
هیات سوارکاری استان اصفهان مطابق تقویم ورزشی خود اولین مسابقه ورزشی اسب اصیل را در روز پنجشنبه 25 بهمن ماه به میزبانی باشگاه سوارکاری اصفهان در سه رشته مسیرپیمایی، سواری کلاسیک و مارپیچ برگزار نمود.
نتایج زیر حاصل تلاش سوارکاران در این مسابقه می باشد.
رده مسیر پیمایی: 
مقام اول : علی قائنیان با اسب نیکان
مقام دوم :احمدرضا بوجاری با اسب کبیر
مقام سوم: هاجر ناقه با اسب خیبر
رده کلاسیک:
مقام اول : آقای علی قائنیان با اسب لكسوز
مقام دوم: احمدرضا بوجاری با اسب کبیر
مقام سوم: محسن حافظی با اسب سورن
مقام چهارم: هاجر ناقه با اسب خیبر
رده مهارت:
مقام اول : مجید علی عباسی با اسب طلا
مقام دوم: هدایت محمدی با اسب قهرمان
مقام سوم : حسن محمدی با اسب شروین