مسابقات پرش با اسب" جام فجر"
بیست و چهارمین مسابقه پرش 

جمعه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ 
باشگاه سوارکاری پارادایس

1-رده C نونهالان(یکدور با باراژ)
2-رده C نوجوانان(یکدور با باراژ)
3-رده C جوانان(یکدور با باراژ)
4-رده D بزرگسالان(A2,110-120)
5-رده B1 بزرگسالان(130-135)
  *دو راندی جمع خطا/زمان دور دوم
   
بازدید رده های نونهال/نوجوان10:00
ورود اولین سوارکار ساعت 10:30