نتایج بیست و سومین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان در سال ۹۷
جمعه5 بهمن ماه١٣٩٧- باشگاه سوارکاری اصفهان
مطابق تقویم ورزشی هیات سوارکاری استان اصفهان بیست و سومین مسابقه پرش با اسب این هیات در روز جمعه 5بهمن  ماه به میزبانی باشگاه سوارکاری اصفهان در 6رده مبتدي زير ١٨ سال، رده مبتدي بالاي ١٨ سال ،رده E، رده D1 بزرگسال، رده C1 بزرگسال و رده آزمون ورودی سوار مبتدی برگزار گردید.
نتایج زیر حاصل تلاش سوارکاران باشگاه پارادايس در این مسابقه می باشد.
رده مبتدی زیر 18 سال:
- غزل اسپینانی با اسب هکتور از باشگاه پارادایس
- حسین احمدی با اسب تیراژه از باشگاه پارادايس 
رده D1 بزرگسال :
- مقام دوم: محمد دانش پناه با اسب ایندیگوگرل از باشگاه پارادایس
رده C1 بزرگسالان:
رده آزمون ورودی سوار مبتدی:

- پارسا همدانی بااسب آتیلا از باشگاه پارادایس