دوره آموزشی دستیاری طراحی مسیر

 


 

متن خبر :

اطلاعیه دوره آموزشی :
دوره آموزشی دستیاری طراحی مسیر مورخ ۲۸ الی ۹۷/۱۱/۲۹ در استان تهران باشگاه بام برگزار میگردد .
شرایط شرکت در دوره:
۱-آشنایی با ورزش پرش اسب 
۲- معرفی نامه هیات سوارکاری استان مبنی بر تایید شخص متقاضی بعنوان فعال رشته پرش با اسب
۳- سابقه کار به عنوان کارآموز در کنار یکی از طراحان مسیر رسمی دارای مدرک درجه ۲ به بالا به تعداد حداقل ۵ مسابقه
 ۴- داشتن حداقل ۱۸ سال  و حداکثر ۴۰ سال 

واجدین شرایط  باید بعد از پر کردن فرم ثبت نام و ارسال و تایید فدراسیون نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
زمان ثبت نام : ۱۰ الی ۹۷/۱۱/۱۵ می باشد .