هیات سوارکاری استان اصفهان با همکاری هیات سوارکاری شهرستان شهرضا برگزار می کند. کلاس آشنائی با قوانین و نحوه برگزاری مسابقات ورزشی اسبهای اصیل و شوهای سواره ومهارت
محل برگزاری : شهرضاباشگاه سوارکاری پارسه  
20دی ماه 97
مدرس: آقاي مهندس مسعود محكم كار
ساعت شروع كلاس: 15
مبلغ ورودی درکلاس 20هزارتومان مباشد
شرکت برای عموم آزاد است و به شرکت کنندگان گواهی اعطا خواهد شد. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 09132213500
09139226900کاظمی تماس حاصل نمایید.