هیات سوارکاری استان اصفهان
بیست و سومین مسابقه پرش با اسب

جمعه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۷ 
باشگاه سوارکاری اصفهان

1-رده مبتدی زیر ۱۸ سال
2-رده مبتدی بالای ۱۸ سال
3-رده E
4-رده D1 بزرگسالان (105-115)
    دشواری تدریجی
5-آزمون ورودی سوار مبتدی
   
بازدید مسیر رده های مبتدی 9:30
ورود اولین سوارکار ساعت 10:00

*لیست شرکت کنندگان مسابقه بر اساس ثبت نام های انجام شده هفته قبلی می باشد و همچنین امکان ثبت نام جدید برای سوارکاران تا مهلت مقرر وجود خواهد داشت.

*انجام هرگونه جابجایی و تغییرات تنها با هماهنگی دفتر هیات و در مهلت مقرر امکان پذیر است.

*مهلت ثبت نام جدید حداکثر تا ساعت 12 ظهر پنجشنبه 97/10/20 فقط از طریق سایت هیات سوارکاری استان اصفهان بوده و بعد از آن در محل مسابقه بصورت 1/5 برابر انجام میگردد.