نتایج دومین مسابقه سوارکاری کودکان در رده پونی هیات سوارکاری استان اصفهان در سال ۹۷
جمعه7 دی ماه١٣٩٧- باشگاه سوارکاری پردیسان
دومین مسابقه سوارکاری کودکان در رده پونی این هیات در روز جمعه 7 دی ماه به میزبانی باشگاه سوارکاری پردیسان با حضور رئیس هیات جناب مهندس خیراللی و دبیر هیات جناب مهندس محکم کار در 3رده مهارت با کمک مربی، رده مهارت بدون کمک مربی و رده مهارت پیشرفته برگزار گردید.
نتایج زیر حاصل تلاش سوارکاران نونهالال در این مسابقه می باشد.
رده مهارت با کمک مربی:
-  سام خلیل الرحمانی با اسب شراره از باشگاه سمنگان
رده مهارت بدون کمک مربی :
-  پوریا میرزایی با اسب شراره از باشگاه سمنگان
-  طاها حیدری با اسب شراره از باشگاه سمنگان
-  تبسم تجویدی با اسب شراره از باشگاه سمنگان
رده مهارت پیشرفته:
-  علی حسینی با اسب ستاره از باشگاه سمنگان
-  امیرعلی آبادچی با اسب لئوناردو از باشگاه پردیسان
-  سید علی نژاد موسوی با اسب لئوناردو از باشگاه پردیسان
-  احسان تیغران با اسب سپیده از باشگاه 
سمنگان
-نونا نادي با اسب سپيده از باشگاه سمنگان

-  کادر اجرایی رویداد :
• مسئول کمیته پونی : خانم فرنوش جلالی نیا
• مدیریت باشگاه: آقای سیروس قدرتی پور
•اعضا  برگزاری رویداد : خانم حوری شیرین پرور و آقای محسن مهدی
• سرداور: آقای سیروس قدرتی پور
• داور: خانم سمیرا شریفی
•طراح مسير: خانم فرنوش جلالي نيا
• کلانتران: خانم سحر میرازیی و آقای امید تحویلیان
• گوینده: خانم مریم چیت ساز 
• مسئول روابط عمومی : آقای حسین محمدی
• مسئول ثبت نام: خانم مهسا بیات
در پايان رياست و دبير هيات سواركاري با اهداي جوايز نقدي و لوح و رزت از سواركاران نونهال تقدير نمودند.