با صدور احکامی از سوی وزیر ورزش و جوانان اعضاء هیأت رئیسه فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا. منصوب گردیدند

 


 

متن خبر :

با صدور احکامی از سوی وزیر ورزش و جوانان اعضاء هیأت رئیسه فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا. منصوب گردیدند.
براساس احکام صادره اعضاء هیأت رئیسه فدراسیون سوارکاری به شرح ذیل منصوب شدند:
1.  دکتر سید کامل تقوی نژاد (معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی)
2.  آقای دکتر حمید غریب پور (معاون وزیر صنایع و معادن و رئیس هیأت عامل ایمیدرو)
3.  آقای دکتر مهدی کاووسی (نائب رئیس فدراسیون)
4.  آقای محمد کاظمیان (دبیرکل فدراسیون)
5.  آقای شاهرخ مقدم (عضو هیأت رئیسه و خبره ورزشی)
لازم به ذکر است احکام دو عضو دیگر از هیأت رئیسه در شرف صدور می باشد.