نتایج بیست و دومین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان در سال ۹۷
جمعه30  آذر ماه١٣٩٧- باشگاه سوارکاری پردیسان.مقام آوران باشگاه پارادايس
رده مبتدی زیر 18 سال:
-  تینا هنرمند با اسب پاشا از باشگاه پارادایس
-  حسین احمدی با اسب تیرازه از باشگاه پارادایس

رده E:
-  تینا هنرمند با اسب پاشا از باشگاه پارادایس
رده آزمون ورودی سوار مبتدی:
-  شیوا قربانی با اسب  ویانا از باشگاه پارادایس