نتایج بیست و یکمین  مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان در سال ۹۷
جمعه23  آذر ماه١٣٩٧- باشگاه سوارکاری ایران زمین.
نتایج زیر حاصل تلاش سوارکاران پارادايس در این مسابقه می باشد.
رده مبتدی زیر 18 سال:
-  تینا هنرمند با اسب پاشا از باشگاه پارادایس
-  حسین احمدی با اسب تیرازه از باشگاه پارادایس
رده D1 بزرگسال:
-  مقام چهارم: مهدی اخباریه با اسب پاشا از باشگاه پارادایس
-  مقام ششم: احمدرضا فتحی با اسب تنشی از باشگاه پارادایس