قهرمانان عزیز و افتخار آفرین پارادایس در مسابقات قهرمانی استان اصفهان :  رده نونهالان :خانم موژان شیرانی مقام اول /رده نوجوانان:  خانم مهسا صادقیان مقام نایب قهرمانی /آقای محمد امین سجادی مقام سوم /آقای مهرداد امین مقام چهارم/  رده جوانان : آقای علیرضا صومی: مقام نایب قهرمانی  آقای علیرضا هفت برادران : مقام سوم جوانان /"اين موفقيت بزرگ را به شما قهرمانان عزيز استانمان و خانواده بزرگ پارادايس تبريك ميگوييم و از خداوند منان آرزومند موفقيتهاي روز افزون شما نام آوران استانمان هستيم
 عکسهایقهرمانی97