هیات سوارکاری استان اصفهان
هجدهمین مسابقه پرش با اسب

جمعه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷ 
باشگاه سوارکاری پارادايس

1-رده مبتدی زیر ۱۸ سال
2-رده مبتدی بالای ۱۸ سال
3-رده E
4-رده D بزرگسالان(A2)
5-رده آزمون ورودی سوار مبتدی

بازدید مسیر رده های مبتدی 10:30
ورود اولین سوارکار ساعت 11:00

*مهلت ثبت نام حداکثر تا ساعت 12 ظهر پنجشنبه 97/8/24 فقط از طریق سایت هیات سوارکاری استان اصفهان و بعد از آن در محل مسابقه بصورت 1/5 برابر انجام میگردد.