تبریک به مالکین و علاقمندان به اسب تروبرد

 
به پیوست گزارش کمیته جهانی تبارنامه مبنی بر پذیرش و تأیید کتاب تبارنامه اسب تروبرد ایران جهت اطلاع عموم علاقمندان خصوصا پرورش دهندگان و مالکین محترم اسبهای تروبرد در دسترس قرار می گیرد.
 

متن خبر :

 
به پیوست گزارش کمیته جهانی تبارنامه مبنی بر پذیرش و تأیید کتاب تبارنامه اسب تروبرد ایران جهت اطلاع عموم علاقمندان خصوصا پرورش دهندگان و مالکین محترم اسبهای تروبرد در دسترس قرار می گیرد.
از بین پنج کشور متقاضی تأیید تبارنامه خوشبختانه با جدیت و تلاش فراوان همکاران فدراسیون و رعایت کلیه ضوابط حاکم بر ثبت تبارنامه، بین المللی جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بوده است که تبارنامه درخواستی آن در اجلاس سالجاری به تصویب رسیده است.
 
روابط عمومی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا.