اطلاعیه برگزاری مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان اصفهان سال ۱۳۹۷ نونهالان. نوجوانان. جوانان