اطلاعیه هفدهمین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان سال ۱۳۹۷
اطلاعیه هفدهمین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان سال ۱۳۹۷

اطلاعیه هفدهمین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان سال ۱۳۹۷

جمعه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۷
باشگاه سوارکاری ایران زمین

۱-رده مبتدی زیر ۱۸ سال
۲-رده مبتدی بالای ۱۸ سال
۳-رده Cنونهال(دو بخشی مخصوص)
۴-ردهCنوجوان(دو بخشی مخصوص)
۵-ردهCجوانان(دو بخشی مخصوص)
۶-ردهB1بزرگسالان(دوراندی زمان دور دوم)

بازدید مسیر رده های مبتدی ۹:۳۰
ورود اولین سوارکار ساعت ۱۰:۰۰

* مهلت ثبت نام حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر پنجشنبه ۹۷/۸/۱۰ فقط از طریق سایت هیات سوارکاری استان اصفهان و بعد از آن در محل مسابقه بصورت ۱/۵ برابر انجام میگردد.

* مطابق قوانین ملی،گروه بندی سنی سوارکاران در تمامی رده ها بر اساس تاریخ تولد میلادی آنها انجام میپذیرد