نتایج مسابقه پرش با اسب قهرمانی مالکین

 


 

متن خبر :

 

مسابقه قهرمانی  کشور مالکین که روز فینال ان روز جمعه 27 مهر ماه در باشگاه بام برگزار شد نتایج آن بدین شرح می باشد
سانتیاگو از باشگاه آزمون   مقام اول   پیام رحیمی با اسب 
مقام دوم احمدرضا کریمیان با اسب لاکی لیدی زد از باشگاه بام  
مقام سوم  فراز الوانی با اسب رامیرادو از باشگاه دوقلوها 
مقام چهارم  نعمت حسین جوان با اسب گراتیا از باشگاه ارشاد
مقام پنجم محمد ولی با اسب بروکسل از باشگاه اسب ایران