اعضاء کمیته برگزاری مسابقات اسبدوانی استان گلستان مشخص شدند

 


 

 

طی حکمی از سوی مسعود خلیلی رئیس فدراسیون آقایان حکیم ایگدری -  غفور آق- جلیل پورقاز -  فرخ پیروزان - دانیال جباری  - امید چیره نور -  حمید رادان - سردار ناصر رزاقیان -  یوسف قزل - مسعود مشرقی - حمید موحد - بهروز نیازی  به عنوان کمیته برگزاری مسابقات اسبدوانی استان گلستان منصوب شدند.

در این حکم چنین آمده است:

جناب آقای مهندس رهبری

معاونت محترم اسبدوانی

  نظر به وصول ابلاغیه سازمان بازرسی کل کشور به شماره 138955 مورخه 26/6/1397 مبنی بر برگزاری مسابقات اسبدوانی استان گلستان راساً توسط فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا و با توجه به پیشنهاد جنابعالی در خصوص انتخاب کمیته برگزاری مسابقات اسبدوانی استان گلستان موارد زیر را ابلاغ می نمایم:

 جهت برگزاری هرچه بهتر و مشارکت هیات های شهرستانی و افراد ذیصلاح و خوش نام و با تجربه در نحوه برگزاری و سیاست گذاری های لازم  و رفع ایرادات برگزاری سنوات قبل که مورد تصریح سازمان بازرسی نیز قرار گرفته است افراد ذکر شده به عنوان کمیته برگزاری مسابقات اسبدوانی استان گلستان منصوب می گردند:

امید است با همکاری اعضاء محترم کمیته و جنابعالی موارد

1-  برگزاری مسابقات مطابق آئین نامه مصوب مسابقات اسبدوانی کشور

2-  شفافیت مالی و ارائه گزارش مالی به مردم از میزان درآمدها و هزینه ها

3-  تمرکز تمامی درآمدها و هزینه ها در حساب مستقل اسبدوانی در فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا که بارها مورد تاکید سازمان بازرسی کل کشور بوده است

4-  ایجاد جو آرامش، وفاق و همکاری در بین تمامی آحاد علاقمند و دست اندرکار این ورزش

5-  تعامل و همکاری همه جانبه با مسئولین استانی و شهرستانی در حیطه قوانین و مقررات و حدود اختیارات

6-  برگزاری منظم جلسات کمیته برگزاری و تنظیم صورت جلسات و ارسال آن به فدراسیون سوارکاری و سایر مبادی زیربط و اجرای دقیق مفاد صورت جلسات

7-  تعیین حدود اختیارات ومسئولیت های افراد مختلف دست اندرکار برگزاری وصدور حکم برای آنان پس از تایید کمیته برگزاری

8-  برخورد جدی با متخلفین که به هر شکلی (اعم از دوپینگ و ...) سعی در ایجاد خلل در برگزاری مسابقات عادلانه را دارند و راه اندازی هر چه سریعتر سیستم هوشمند در سایت اسبدوانی و جلوگیری از شرکت افراد متخلف در مسابقات بطورکاملاً مکانیزه.

  در اولین جلسه کمیته که به زودی در فدراسیون برگزار می گردد با آرا اعضاء رئیس و دبیر و سایر اعضاء مورد انتخاب کمیته قرار خواهند گرفت.

از خداوند متعال توفیق روز افزون تمامی اعضاء محترم کمیته و تمامی همکاران خصوصاً مربیان زحمت کش و چابکسواران غیور را مسئلت نموده ، امیدوارم اعضاء محترم با ایجاد انسجام لازم و همدلی و وفاق مسبب برگزاری مسابقات ایده آل گردند

فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران