كسب مقام دوم جناب آقاي دانش پناه و كسب مقام هفتم جناب آقاي عليرضا عامري ،در رده C1بزرگسالان جام بزرگ البرز را به اين دو سواركار و مربي پر افتخار پارادايس تبريك ميگوييم و آرزومند موفقيتهاي ملي و بين المللي ايشان هستيم.باشگاه سواركاري پارادايس