هیات سوارکاری استان اصفهان
شانزدهمین مسابقه پرش با اسب

پنجشنبه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۷
باشگاه سوارکاری پارادایس

1-رده C1 بزرگسالان(یکدور با باراژ)
   روز چهارم مسابقات لیگ دسته یک

2-رده مبتدی زیر ۱۸ سال
3-رده مبتدی بالای ۱۸ سال
4-رده E
5-رده آزمون ورودی سوار مبتدی

بازدید رده C1 بزرگسالان: 10:30
ورود اولین سوارکار ساعت 11:00