نتایج سیزدهمین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان در سال 97
جمعه 9 شهریور ماه ١٣٩٧- باشگاه سوارکاری پارادایس
مطابق تقویم ورزشی هیات سوارکاری استان اصفهان سیزدهمین مسابقه اين هيات در روز جمعه9 شهریور ماه به میزبانی باشگاه سوارکاری پارادایس در ٤رده، مبتدی زیر 18 سال، مبتدی بالای 18 سال ، E وD بزرگسال برگزار گردید.
نتایج زیر حاصل تلاش سوارکاران در این مسابقه می باشد.
رده E :
- شیما زارعی با اسب رونیکا از باشگاه اصفهان
رده D بزرگسال:
- مقام اول :سامان رحمتی با اسب ربت از باشگاه هما 
- مقام دوم: محمد دانش پناه با اسب ایندیگوگرل از باشگاه پارادایس
- مقام سوم: امیر محمدی با اسب راشل از باشگاه اصفهان