مسابقات پرش با اسب جایزه بزرگ جام نقش جهان اصفهان

مسابقات پرش با اسب جایزه بزرگ جام نقش جهان اصفهان

ه مسابقات پرش با اسب جام نقش جهان در باشگاه سوارکاری ایران زمین برگزار شد .این رقابت ها از تاریخ ۲۳ تا ۲۶ مرداد ماه با حضور ۱۳۵ راس اسب در نه رده برگزار گردید . نتایج زیر حاصل تلاش سوارکاران حاضر در این مسابقه است:

*مقامهای برتر روزاول مسابقات پرش با اسب جام نقش جهان –رده C1 بزرگسالان *

مقام اول :  محمدحسین مکاری نژاد با اسب دنر از باشگاه ثقفی  استان  تهران

مقام دوم : رامین شهابی با اسب کاناوارا  از باشگاه آزمون استان تهران

مقام سوم : دانیال محزون با اسب نوتراستار از باشگاه آزمون استان تهران

مقام چهارم : مجید شریفی با اسب ایندیان از باشگاه آزمون استان تهران

مقام پنجم : سید عباس سید حسنی با اسب کوآنتوم از باشگاه جلیل خودرو استان یزد

مقام ششم : مجتبی پورشمسی با اسب کوئین اسکای از باشگاه دشت بهشت استان فارس

**مقامهای برتر روزاول مسابقات پرش با اسب جام نقش جهان – رده O1 مالکین *

مقام اول: ملینا صالحی بخش با اسب مایا از باشگاه نمک آبرود

مقام دوم:محمدرضا حاجی میرزاییان با اسب آریتون از باشگاه ایران زمین استان اصفهان

مقام سوم:علی محمد سلامتیان با اسب کلئوپاترا از باشگاه پارادایس استان اصفهان

مقام چهارم:علی محمد دردشتی با اسب وینسر از باشگاه پارادایس استان اصفهان

مقام پنجم :محسن صفارزاده با اسب پابلو ازاستان یزد

مقام ششم:حسین علینقیان با اسب زرمیرو از باشگاه ایران زمین استان اصفهان

**مقامهای برتر روزاول مسابقات پرش با اسب جام نقش جهان – رده B1 بزرگسالان  *

با اسب شیکاگو از باشگاه آزمون استان تهران مقام اول :  حسین رضایی

مقام دوم :مازیار جمشیدخانی با اسب دی جی از باشگاه جم استان تهران

مقام سوم: دانیال محزون با اسب نوتراستار از باشگاه آزمون استان اصفهان

مقام چهارم :محمد حسین مکاری نژاد با اسب آل هارت از باشگاه  ثقفی استان تهران

مقام پنجم: مجتبی پور شمسی با اسب کاملیا از باشگاه دشت بهشت استان فارس

مقام ششم : محمدمهدی باقری با اسب کانتادور از باشگاه ملل

مقام هفتم : ملیکا غروی با اسب لوتز از باشگاه آزمون استان تهران

مقام هشتم : رامین شهابی با اسب کاناوارو از باشگاه آزمون استان تهران

مقام نهم : محمد کارخانه ای با اسب بلو از باشگاه چابک استان قم

مقام دهم : نیما ناظری با اسب سامفونی از استان کرمان

مقام یازدهم : امیر غریبی با اسب کاستنس از استان تهران

مقام دوازدهم : فائزه غروی با اسب الویتا ازباشگاه آزمون استان تهران

مقام سیزدهم : علیرضا خوشدل با اسب استلا از باشگاه بام استان تهران

**مقامهای برتر روزدوم مسابقات پرش با اسب جام نقش جهان – رده B نونهالان   *

مقام اول :غزل مسدد با اسب جالیسکو از استان  فارس

مقام دوم:امید انتظاری با اسب هارتاگوزد از استان کرمان

مقام سوم:فرزاد سهیل قاسمی با اسب تکش از باشگاه ابن سینا استان همدان

مقام چهارم:محمدعرشیا وفایی با اسب ویتر از باشگاه  امینی استان قم

مقام پنجم:ثنا شوشتری با اسب شازده خان از باشگاه ابن سینا استان همدان

** مقامهای برتر روزدوم مسابقات پرش با اسب جام نقش جهان – رده B نوجوانان *

مقام اول:  نیما ناظری با اسب سامفونی از استان کرمان

مقام دوم : ایلیا معنوی با اسب دیوا رزا  از استان تهران

مقام سوم: آرش جعفری اصفهانی با اسب آریا ازباشگاه الماس کویر استان کرمان

مقام چهارم : فاطمه دهقانی با اسب پارکو از باشگاه ملل  استان فارس

مقام پنجم : مهسا صادقیان با اسب جادینوس از باشگاه پارادایس استان اصفهان

مقام ششم :سیده ماهدیس میرزاجانی با اسب سولو استان اصفهان

مقام هفتم :الهه بهرامی با اسب کومو از باشگاه  الماس کویر استان کرمان

مقام هشتم :علیمحمد قنبری با اسب دارلتوزد از باشگاه رخش لشکر ۱۶ زرهی

مقام نهم : سامان رحمتی با اسب ربت از باشگاه پردیسان  استان اصفهان

* جوانان B- رده  *مقامهای برتر روزدوم مسابقات پرش با اسب جام نقش جهان **

مقام اول :  مرتضی پورشمسی با اسب کاملیا از باشگاه دشت بهشت  استان فارس

مقام دوم : محمد حسین زارع با اسب دیاموند از باشگاه ملل استان فارس

مقام سوم : غزاله پور هنگ با اسب از مرکز پرورش اسب ناژوان استان فارس

مقام چهارم: محمد ابوالحسنی زاده با اسب ایزارلا از باشگاه آزمون  استان تهران

مقام پنجم : حامد عباسی با اسب لیدی از باشگاه ملل  استان فارس

**  *مقامهای برتر روزدوم مسابقات پرش با اسب جام نقش جهان  – رده C بزرگسال  **

مقام اول : مجتبی پورشمسی با اسب بوتیا از باشگاه  دشت بهشت استان فارس

مقام دوم : دانیال محزون با اسب نوتراستار از باشگاه آزمون  استان تهران

مقام سوم:حسین رضایی با اسب مراموس از باشگاه آزمون  استان تهران

مقام چهارم : مازیار جمشیدخانی با اسب کوئین ژوزفین از باشگاه جم استان تهران

مقام پنجم : محمدحسین مکاری نژاد با اسب گی گانت از باشگاه ثقفی  استان تهران

مقام ششم: سید عباس سید حسنی با اسب کوانتوم از باشگاه جلیل خودرو استان یزد

مقام هفتم : رامین شهابی با اسب  کاناوارا از باشگاه آزمون  استان تهران

** O2 مالکین *مقامهای برتر روزسوم مسابقات پرش با اسب جام نقش جهان  – رده  **

مقام اول : محمدرضا حاجی میرزاعلیان با اسب آریتون از باشگاه ایران زمین استان اصفهان

مقام دوم: علی محمد سلامتیان با اسب کلئوپاترا از باشگاه پارادایس  استان اصفهان

مقام سوم : ملینا صالحی بخش با اسب مایا از باشگاه نمک آبرود

مقام چهارم : حسین علینقیان با اسب زرمیرو از باشگاه ایران زمین  استان اصفهان

مقام پنجم : علی محمد دردشتی با اسب وینسر از باشگاه پارادایس استان اصفهان

** *مقامهای برتر روزسوم مسابقات پرش با اسب جام نقش جهان – رده A1 بزرگسالان

مقام اول: مجید شریفی با اسب ایدونا از باشگاه آزمون استان تهران

مقام دوم : رامین شهابی با اسب تکیلا سان رایزاز باشگاه آزمون  استان تهران

مقام سوم: محمدحسین مکاری نژاد با اسب  کونجورا از باشگاه ثقفی  استان تهران

مقام چهارم : ابوالفضل محمدزاده با اسب  کوایت اسپشیال Z  از باشگاه ابرش  استان تهران

مقام پنجم : ملیکا غروی با اسب لوتز از باشگاه آزمون  استان تهران

مقام ششم : حسین رضائی با اسب بونو از باشگاه آزمون  استان تهران

مقام هفتم : علیرضا علیرضائی با اسب سنتوریا بی زد از باشگاه جم استان تهران

مقام هشتم : علیرضا خوشدل با اسب استلا از باشگاه بام  استان تهران

مقام نهم : مازیار جمشیدخانی با اسب دی جی از باشگاه جم استان تهران

مقام دهم : سیدعباس سیدحسنی با اسب کوانتوم از باشگاه جلیل خودرو استان یزد