نتایج دهمين مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان در سال 97
جمعه ١٢ مرداد ماه ١٣٩٧- باشگاه سوارکاری پرديسان
مطابق تقویم ورزشی هیات سوارکاری استان اصفهان دهمين مسابقه اين هيات در روز جمعه١٢ مرداد ماه به میزبانی باشگاه سوارکاری پرديسان در ٤رده، مبتدی زیر 18 سال، مبتدی بالای 18 سال، رده Eو آزمون سوار مبتدي برگزار گردید.
نتایج زیر حاصل تلاش سوارکاران باشگاه پارادایس در این مسابقه می باشد.

رده آزمون سوار مبتدي:
- رئوف صالحي با اسب پرستيژ از باشگاه پارادايس
-حسين اژدري با اسب پرستيژ از باشگاه پارادايس