نتایج مسابقات یک روزه (درساژ -صحرایی-پرش)مورخ ۱۹تیرماه ۹۷ در باشگاه جم

 

 

1-علیرضا علیرضایی با اسب وارلاک- باشگاه جم-تهران

۲-سید محمد حسین دهقان با اسب زئوس-باشگاه جم-تهران

۳-مهدی جمالی با اسب خیبر-باشگاه پارادایس-اصفهان

۴-مجید منصوری با اسب اسکات -باشگاه الوند-تهران

۵-پریسا ابوالقاسم با اسب شارلین-باشگاه الوند -تهران

۶-هدی قره باغی با اسب اوجانا-باشگاه الوند-تهران