سوارکار ایرانی در سکوی قهرمانی مسابقه Csi4* اتریش و آلمانبه گزارش روابط عمومی فدراسیون، آریانا روانبخش سوارکار ارزنده کشورمان  در رده بزرگسالان در مسابقات Csi4* افتخار آفرید.