همدان میزبان جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب


ششم الی هشتم تیرماه 1397 همدان میزبان رقابت زیباترین اسب های اصیل عرب در رده ECAHO-C با قضاوت داوران بین المللی خواهد بود.