طلاعیه مهم جشنواره زیبایی شهر آفتاب1فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا به اطلاع همه شرکت کنندگان و علاقمندان جشنواره زیبایی شهر آفتاب می رساند:
نحوه امتیاز دهی توسط داوران در ردهB در شش آیتم می باشد:
۱.تیپ
۲.سر
۳.شانه و گردن
۴.دست و پا
۵.بدن و خط الراس
۶.حرکت