انتخابات فدراسیون سوارکاری 19 خرداد برگزار می شود


با توجه به نامه معاونت محترم توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان مقرر گردید مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری در روز شنبه مورخ 97/3/19 ساعت 18:30 در آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار گردد و بر همین اساس نمایندگان سوارکاران و داوران، مربیان و باشگاه داران در مجمع به شرح ذیل می باشد.
نماینده ورزشکاران: خانم فاطمه غروی، آقایان علیرضا خوشدل، داود پوررضایی
نماینده داوران: آقای دکتر احمدرضا چراغی
نمایده مربیان: آقای شاهرخ مقدم
نماینده باشگاه داران: آقایان ابوالفضل ملک لو ، علی هژبر