جلسه کمیته هنرهای رزمی سواره برگزار شد


جلسه ی کمیته ی هنرهای رزمی سواره درمحل فدراسیون سوارکاری و با حضور اعضای کمیته و دبیر کل فدراسیون برگزار گردید، در نهایت موارد زیر مورد بحث و بررسی و در اولویت کاری کمیته قرار گرفت:

-تعیین زمان و مکان قطعی مسابقات جهانی ایران2018
-ایجاد ستاد ویژه برگزاری مسابقات جهانی
-تعیین تاریخ دوره های بازآموزی فعالان و مربیان کمانگيري روی اسب
-ایجاد دوره های آموزشی کلیه ی زیرشاخه های هنرهای رزمی سواره شامل تنت پگينگ،کمانگيري روي اسب، تیراندازی با سلاح
-تهیه ی آیین نامه ی آموزشی
-معرفی لیست نهایی تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی کره ی جنوبی 2018

بدین منظور مقرر گردید جلسات ادواری کمیته هنرهای رزمی سواره هردوهفته یکبار برگزار شود و نفرات فعال جدید به کمیته دعوت گردند.