اطلاعیه مهم کمیته جشنواره و زیبایی فدراسیون در خصوص کلاس هماهنگی داوری اسب کرد


 

بدینوسیله به اطلاع افراد واجدالشرایط که در جلسه استان اصفهان توسط نمایندگان استانها و کار گروه محترم اسب کرد جهت حضور در کلاس هماهنگی داوری اسب کرد انتخاب شدند می رساند :

در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه اولین دوره از کلاسهای هماهنگی داوری اسب کرد در کرمانشاه برگزار خواهد شد.
مبلغ ثبت نام ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و از طریق سایت رسمی فدراسیون سوارکاری کشور

♦️هماهنگی ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر :

مهندس سینا آریانژاد
+98 918 173 7865

♦️ لازم به ذکر است شرکت در این کلاس عمومی نیست و افرادی مجاز به شرکت هستند که نامشان در لیست تایید شده کار گروه اسب کرد و نفرات معرفی شده توسط روسای محترم هیات های سوارکاری استانها نزد منشی کمیته در آخرین جلسه اسب کرد در استان اصفهان ثبت گردیده است.