برگزاری دومین جلسه تخصصی کمیته زیبایی در خصوص اسب نژاد دره شور در استان اصفهان


بعد از ظهر مورخه ۲۶ فروردین ۹۷، دومین جلسه تخصصی اسب نژاد دره شور به میزبانی استان اصفهان در مجموعه زیبای ایران زمین، با حضور دکتر جاویدی رییس کمیته زیبایی و جشنواره های فدراسیون، مهندس محکم کار عضو کمیته زیبایی و قائم مقام هیات سوارکاری استان اصفهان و اعضای کارگروه اسب دره شور و جمعی از مالکین و تولید کنندگان و فعالان این عرصه برگزار گردید.
در این جلسه که نزدیک به ۵ ساعت به طول انجامید، پس از بررسی مشکلات موجود در برگزاری جشنواره ها، برنامه ریزی در خصوص اولین جشنواره دره شور مصوب در تقویم سال ۹۷، بررسی امور مربوط به جلسه استان فارس، قوانین کلی برگزاری جشنواره ها، برگزاری دوره های آموزشی هندلری و کلانتری و داوری به تصویب حاضرین جمع رسید که مقرر گردید در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه دو کلاس آموزشی و بازآموزی هندلری و کلانتری به میزبانی شهرکرد و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت یک دوره هماهنگی و آموزش قوانین داوری اسب دره شور برای داوران فعال و منتخبین کارگروه اسب دره شور در شیراز برگزار گردد.
همچنین ایجاد کانال اطلاع رسانی اسب دره شور ایران، انتخاب دبیر و مسئول هماهنگی اسب نژاد دره شور به عنوان رابط کارگروه و کمیته زیبایی و نیز انتخاب دبیر علمی پژوهشی کارگروه جهت تدوین کتابی جامع از خصوصیات فنوتیپی اسبان دره شور از اقدامات بعدی جلسه مذکور بود.
جلسه تخصصی بعدی کمیته در تاریخ ۲۴ اردیبهشت در شهرکرد برگزار خواهد گردید.

@zibaee96komite
کمیته زیبایی و جشنواره های فدراسیون سوارکاری کشور


@feiri_news