نتایج مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان اصفهان سال 1396
 2 الی 4 اسفند ماه 96 – باشگاه سوارکاری اصفهان

مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان اصفهان سال 96 طی سه روز از 2 الی 4 اسفند ماه سال جاری به میزبانی باشگاه سوارکاری اصفهان در چهار گروه سنی برگزار گردید .
نتایج ذیل , عناوین کسب شده در چهار گروه سنی این رویداد می باشد .

مقام های برتر رده نونهالان : 
•  مقام اول : علیرضا جمالی با اسب خانم کوچیک از باشگاه پارادایس  
•  مقام دوم : کیانا معمار با اسب نایت از باشگاه پردیسان 
•  مقام سوم : علیرضا صادقانی با اسب ویرجینیا از مرکز پرورش اسب ایران زمین 

مقام های برتر رده نوجوانان : 
•  مقام اول : مهرداد امین با اسب سزار از باشگاه پارادایس  
•  مقام دوم : محمدعارف شفیعی با اسب اویتا از باشگاه پارادایس 
•  مقام سوم : مهدی جمالی با اسب آی تک از باشگاه پارادایس

مقام های برتر رده جوانان : 
•  مقام اول : رضا آزادی پور با اسب کرانی نی از مرکز پرورش اسب ایران زمین  
•  مقام دوم : شیما شفیعی با اسب یوکلاز از باشگاه پارادایس 
•  مقام سوم : غزاله پورهنگ با اسب زاریتا 

مقام های برتر رده بزرگسالان : 
•  مقام اول : محمد محکم کار با اسب آکوا از مرکز پرورش اسب ایران زمین 
•  مقام دوم : علی فرهمند با اسب یونی ورسی از مرکز پرورش اسب ایران زمین 
•  مقام سوم : المیرا عامری با اسب شیوا از باشگاه پارادایس

قهرمانی سال96