پر امتیازترین سوارکار رده بزرگسال سال 92 استان اصفهان محمد حسین مکاری نژاد مربی پر افتخار پارادایس
محمد حسین مکاری نژاد متولد سال 1366از اصفهان و فارغ التحصیل رشته برق صنعتی
آقای مکاری نژاد از 7 سالگی سوارکاری ر ا به صوت حرفه ای آغاز کرده و... 18 سال است که تاکنون در این رشته فعالیت میکند
این سوارکار موفق توانسته در طول فعالیت چندین ساله ی خود با کسب عناوین برتر استانی و کشوری جایگاه ویژه ای را در این ورزش از آن خود کند
از عناوین برجسته این سوارکار میتوان به عناوین زیر اشاره کرد:
کسب مقام قهرمانی کشور در رده نوجوانان سال 80
کسب مقام قهرمان زیر 14 سال کشور سال 80
کسب مقام سوم مسابقات بین المللی زیر 14 سال ،سال 2001 میلادی
کسب مقام سوم قهرمانی استان اصفهان در رده جوانان سال 84
کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی استان تهران در سالهای 86 و 87 در رده جوانان
کسب مقام سوم قهرمانی کشور رده جوانان سال 87
کسب مقام اول رده بزرگسالان ارتفاع 1.20 مسابقات جام عارف قزوینی سال 89

کسب مقام قهرمانی استان اصفهان رده بزرگسالان سال91
کسب عنوان پانزدهم رنکینگ فدراسیون سوارکاری کشور سال 91
کسب مقام اول رده 120 بزرگسالان مسابقات جام پیشرفت 92
کسب مقام اول و چهارم رده 120 جام کاوالور سال 92
کسب مقام هشتم رده 135 جام کاوالور سال 92
کسب مقام دهم جام ان سینا رده 135 سال 92
کسب مقام دهم جام یگانگی رده 140 سال 92

کسب مقام هفتم مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان رده 150 سال
92
کسب نایب قهرمانی مسابقه قهرمانی پرش با اسب استان اصفهان سال 92