هستی پنج ساله ی پارادایس کوچکترین عضو این مجموعه و مربی خوبش آقای رجالی .ویولت هم که اسب هستی ماست. این دختر نازنین داره نشون میده که همه ی دختر پسرای کوچولو هم میتونن سواری کنن و لذت ببرن