این خانم آلیس اسب روسی که جزو اولین اسبهای پارادایسه
اسبی که شاید خیلیها سواری رو با هاش برای اولین بار تجربه کردند و الان خودشون صاحب اسب شدند و یا تو مراحل بالای سوارکاری قرار گرفتند.یه جورایی این خانم آلیس حق آب و گل داره برای این مجموعه...البته بعد از سالها بازم داره سواری میده و خیلیها سواریشون رو مدیون این اسب هستن


Photo: ‎این خانم آلیس اسب روسی که جزو اولین اسبهای پارادایسه
اسبی که شاید خیلیها سواری رو با هاش برای اولین بار تجربه کردند و الان خودشون صاحب اسب شدند و یا تو مراحل بالای سوارکاری قرار گرفتند.یه جورایی این خانم آلیس حق آب و گل داره  برای این مجموعه...البته بعد از سالها بازم داره سواری میده و خیلیها  سواریشون رو مدیون این اسب هستن.از جمله خودم...‎