معرفی یکی دیگر از بانوان سوارکار پارادایس
خانم زهره فاطمی
از بانوان با اراده و مصمم در سوارکاریست.این سوار کار مدت 7 ساله که سواری رو در باشگاه پارادایس آغاز کرده.از نکات جالب توجه در سواری وی اینه که ایشون ساکن تهران هستند و هر هفته به عشق سواری و سوارکاری به پاردایس میاند. خانم فاطمی، علاقمندی و دلبستگی به باشگاه پارادایس ، متد سوارکاری مربیش و همچنین حضور دوستان قدیمی را از انگیزه های حضورش در پارادایس میدونه.