علیرضا عامری(سوارکار و مربی موفق پارادایس و عضو تیم منتخب پرش با اسب ایران ) توانست در روز اول مسابقات جهانی پرش با اسب کره جنوبی ، مسیر مسابقه را بیخطا طی کند.
تیم منتخب پرش با اسب کشورمان به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی کره جنوبی شرکت کرده اند این مسابقات در تاریخ ۳۰ الی ۳۱ فروردین ماه در رده بزرگسالان به صورت * CSI ۲ برگزار می شود.
در حال حاضر تیم منتخب چهار نفره پرش با اسب کشورمان توانستند روز اول را با نتیحه ی نسبتا مطلوب سپری کنند.
نفرات منتخب تیم کشورمان را در این مسابقات عیلرضا عامری از اصفهان ، حسام شالچیان از البرز ، بنیامین اژدرافشار از خرسان رضوی و محسن ایرانمنش از کرمان تشکیل می دهند همچنین علیرضا بختیاری و مازیار جمشید خانی به ترتیب به عنوان مربی و کمک مربی تیم را در این مسابقات همراهی نمود برای این مسابقات انتخاب سوارکاران از بین قهرمانان رده بزرگسال استان هایی است که مسابقات قهرمانی سال ۹۲ آنها مورد تأیید کمیته پرش با اسب فدراسیون سوارکاری قرار گرفته است
Photo: ‎علیرضا عامری(سوارکار و مربی موفق پارادایس و عضو تیم منتخب پرش با اسب ایران ) توانست در روز اول مسابقات جهانی پرش با اسب کره جنوبی ، مسیر مسابقه را امروزبیخطا  طی کند.
 تیم منتخب پرش با اسب کشورمان به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی کره جنوبی شرکت کرده اند این مسابقات در تاریخ ۳۰ الی ۳۱ فروردین ماه در رده بزرگسالان به صورت * CSI ۲ برگزار می شود.
در حال حاضر تیم منتخب چهار نفره پرش با اسب کشورمان توانستند روز اول را با نتیحه ی نسبتا مطلوب سپری کنند.
نفرات منتخب تیم کشورمان را در این مسابقات عیلرضا عامری از اصفهان ، حسام شالچیان از البرز ، بنیامین اژدرافشار از خرسان رضوی و محسن ایرانمنش از کرمان تشکیل می دهند همچنین علیرضا بختیاری و مازیار جمشید خانی به ترتیب به عنوان مربی و کمک مربی تیم را در این مسابقات همراهی  نمود برای این مسابقات انتخاب سوارکاران از بین قهرمانان رده بزرگسال استان هایی است که مسابقات قهرمانی سال ۹۲ آنها مورد تأیید کمیته پرش با اسب فدراسیون سوارکاری قرار گرفته است‎