Photo

باشگاه سوارکاری پارادایس به عنوان بهترین باشگاه سوارکاری استان اصفهان توانسته در زمینه آموزش، موفقیتهای بسیاری را از آن خود کند.
دکتر مهدی جمشیدخانی پیشکسوت سوارکاری کشور بابیان اینکه استان اصفهان جایگاه دوم سوارکاری کشور را بعد از تهران دارد گفت:باشگاه پارادایس با استفاده از تکنیک های صحیح آموزشی و مربیان کار آمد جایگاه ویژه ای را از آن خود کرده است.
این استاد برجسته ی دانشگاه و مترجم بیش از 14 کتاب و 23 فیلم سوارکاری در سفر خود به اصفهان و بازدیدش از باشگاه پارادایس گفت:مهمترین پارامتر در موفقیت این رشته علاوه بر وجود باشگاه مناسب با امکانات به روز حضور مربیان و به روز کردن دانش آنهاست.وی یکی از راهکارهای موفقیت بیشتر سوارکاران و مربیان را به روز کردن دانش آنان و استفاده از تجربیات سوارکاران و مربیان داخلی و خارجی دانست و گفت:ورزش سوارکاری مثل یک دریاست و گام نهادن در این رشته نیازمند عزم راسخ سوارکار است و این ورزش به عنوان سخت ترین ورزش دنیا باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

Photo
Photo