آخرین رتبه بندی سوارکاران پرشی FEI

به گزارش پایگاه خبری پدوک، آخرین رتبه بندی جهانی سوارکاران پرشی که توسط فدراسیون جهانی سوارکاری تعیین شده است به شرح زیر می باشد :

 

 

1

 

Christian Ahlmann

3131

 

2

 

Kent Farrington

3060

+2

3

 

Simon Delestre

3010

-1

4

 

McLain Ward

2904

+1

5

 

Eric Lamaze

2794

+5

6

 

Penelope Leprevost

2768

-3

7

 

Daniel Deusser

2701

 

8

 

Kevin Staut

2625

 

9

 

Scott Brash

2605

-3

10

 

Rolf-Goran Bengtsson

2506

+1