پربیننده ترین رقابت های سوارکاری در تاریخ المپیک

به گزارش روابط عمومی فدراسیون سوارکاری ، رقابت های سوارکاری المپیک ۲۰۱۶ ریو پربیننده ترین رقابت های سوارکاری در تاریخ المپیک خواهد بود.
رکوردشکنی های المپیک ۲۰۱۶ ریو ادامه دارد. بر اساس گزارش ها بسیاری از رشته های این رقابت ها پربیننده ترین رقابت ها در تاریخ خود المپیک هستند از جمله رقابت های سوارکاری.
بر اساس یک ارزیابی تعداد تماشاگرانی که رقابت های سوارکاری المپیک ۲۰۱۶ را از نزدیک تماشا می کنند نسبت به المپیک های ۲۰۱۲ لندن ، ۲۰۰۸ پکن و ۲۰۰۴ آتن به ترتیب هشت، شش و ۱۱ درصد افزایش داشته است. این ارزیابی حاکی از آن است که رقابت های سوارکاری المپیک ریو نیز از حیث جذب تماشاگر بسیار موفق عمل کرده و فروش الکترونیکی این را ثابت می کند.