علیرضا عامری به مسیولیت کمیته ی مربیان استان اصفهان منصوب شد
قابل ذکر است علیرضا عامری از سوارکاران برجسته ی استان و از مربیان نمونه ی پارادایس هستند که در طی چندین سال فعالیت خود در این زمینه افتخارات استانی و کشوری بسیاری را از آن خود و باشگاه پارادایس کرده است..
علیرضا ( مهرداد ) عامری متولد سال1358 از اصفهان است .سوارکاری را از سن 12 سالگی آغاز کرد
وی / مادرش خانم پوران عامری را مشوق اصلیش معرفی میکند
علیرضا عامری در طی 20 سال تلاش در این حرفه توانسته شاگردان بسیاری را در زمینه سوارکاری آموزش دهد
از افتخارات این سوارکار برجسته میتوان به تعدادی از مقامهای وی در این رشته اشاره کرد:
نایب قهرمانی استان بزرگسالان در سال 80
مقام سوم اپن جام سرهنگ نشاطی در سال 83
مقام سوم قهرمانی استان در رده بزرگسالان در سال 83
مقام سوم قهرمانی استان در سال 89
پرامتیاز ترین مربی استان در سال 87
مقام چهارم مسابقات جام یگانگی (اپن 120) در سال 92
مقام چهارم روز دوم FEI در سال 92
مقام سوم مسابقات استقامت کشوری در سال
92