نفرات برتر رقابت های بین المللی پرش با اسب معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون سوارکاری ، نفرات برتر رقابت های بین المللی پرش با اسب معرفی شدند که سه سوارکار ایرانی رتبه های برتر را در اختیار دارند.
رقابت های بین المللی CSI دو ستاره پرش با اسب تهران در باشگاه بام تهران برگزار شد
در پایان روز نخست این رقابت ها نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:
۱- محمدحسین مکاری نژاد با اسب شنل رویر
۲- حسن صفدری با اسب بی کوئل
۳- آریانا روان بخش جاست بکس کانابرا
۴- مارسل ایون با اسب کانادولتو از لوکزامبورگ
۵- شلوا گاچه چیلادزه با اسب رودی از گرجستان