نتایج سومین مسابقه پرش با اسب هیأت سوارکاری استان اصفهان در سال 1395
جمعه 10 اردیبهشت باشگاه سوارکاری پارادایس


 
سومین مسابقه پرش با اسب سال جاری هیأت سوارکاری استان اصفهان در روز جمعه 10/2/95 به میزبانی باشگاه سوارکاری پارادایس برگزار گردید .
این رویداد در 7 رده اسب یا سوار مبتدی , رده E, نونهالان , نوجوانان , O1مالکین ,Dبزرگسالان و B1بزرگسالان با حضور 55 شرکت کننده در رقابتی تنگاتنگ برگزار و با اهداء لوح , روبان و جوایز ارزنده به سوارکاران برتر به پایان رسید .
 
رده مبتدی : 
-         امیرمحمدی محمدی با اسب مسترجو از باشگاه پارادایس
 
رده نونهالان : 
-         مقام اول : سامان رحمتی با اسب وینر از باشگاه پارادایس
 
رده نوجوانان : 
-         مقام اول : رضا آزادی پور با اسب تنشی از باشگاه پارادایس
-         مقام دوم : مهدی جمالی با اسب طوفان از باشگاه زاینده رود
-         مقام سوم : رضا احمدی فر با اسب یوکلاز از باشگاه پارادایس
 
رده O1مالکین : 
-         مقام اول : حسین علینقیان با اسب زرمیرو از باشگاه پارادایس
-         مقام دوم : جعفر فضل الهی با اسب اوهام از باشگاه اصفهان
-         مقام سوم : رسول تورجی زاده با اسب کات ماندو از باشگاه پارادایس
 
رده Dبزرگسالان : 
-         مقام اول : مهرنوش عامری با اسب سزار از باشگاه پارادایس
-         مقام دوم : محمدحسین مکاری نژاد با اسب آرژانتینا از باشگاه پارادایس
-         مقام سوم : امیرحسین مکاری نژاد با اسب بورلیتا از باشگاه اصفهان

 
 
رده B1بزرگسالان : 
-         محمدحسین مکاری نژاد با اسب ایروبیک از باشگاه پارادایس
-         علیرضا بصیری با اسب بروکسل از باشگاه پارادایس
-         محمد محکم کار با اسب ویا از مرکز پرورش اسب ایران زمین