نتایج دومین مسابقه پرش با اسب هیأت سوارکاری استان اصفهان

دومین مسابقه پرش با اسب هیأت سوارکاری استان اصفهان در روز جمعه مورخ 3 اردیبهشت ماه  به میزبانی باشگاه سوارکاری پارادایس برگزار گردید .این مسابقات در پنج رده مبتدی، رده E، رده O1 مالکین، D1بزرگسالان و C1بزرگسالان برگزار گردید. نتایج این مسابقات به شرح زیر است:

 

رده O1 مالکین:

مقام اول: حسین علینقیان، اسب زرمیرو، باشگاه پارادایس

مقام دوم: محمدرضا علیان، اسب وای نات، باشگاه پارادایس

مقام سوم: فرشید زیدی، اسب آنت، باشگاه پارادایس

 

رده C1 بزرگسالان:

مقام اول: امیرحسین مکاری نژاد، اسب برولیتا، باشگاه اصفهان

مقام دوم: المیرا عامری، اسب یوکلاز، باشگاه پارادایس

مقام سوم: علیرضا محکم کار، اسب کالواریو، مرکز پرورش اسب ایران زمین

مقام چهارم: محمدحسین مکاری نژاد، اسب ایروبیک، باشگاه پارادایس