هیات سوارکاری استان اصفهان
سومین مسابقه پرش در سال جدید
جمعه 95/2/10
1-رده اسب یا سوار مبتدی
2-رده E
3-رده D نونهالان (دو بخشی)
4- رده D نوجوانان (دو بخشی)
5- رده D جوانان (دو بخشی)
6-ردهO1 مالکین (دو بخشی)
7-ردهD1 بزرگسالان (دو بخشی)
8-رده D بزرگسالان (دو بخشی)
9-ردهB1 بزرگسالان(با یک باراژ)
بازدید از مسیرمبتدی 11:00 صبح
باشگاه سوارکاری پارادایس