هیات سوارکاری استان اصفهان
دومین مسابقه پرش با اسب  در سال جدید
جمعه 95/2/3
1-رده اسب یا سوار مبتدی
2-رده E
3-رده O1 مالکین (100-110)
4-رده D1 بزرگسالان(یکدور خطا)
5-رده C1 آزاد 15سال به بالا
بازدید از مسیر مبتدی 15:30
باشگاه سوارکاری پارادایس